Dota 2: GG เทียบกับเอนทิตี

ตามที่แสดงในทางปฏิบัติ GG สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งน้อยกว่าได้เท่านั้น แรงจูงใจของ GG นั้นจำเป็นต้องคงอยู่เพราะแม้ว่าพวกเขาจะได้รับรางวัล Major แต่ Liquid ก็มีคะแนน DPC มากกว่าดังนั้น GG จึงชนะในซีซั่นที่ 2 จึงจำเป็นอย่างยิ่ง !
Shutout ชนะโดย GG ที่ราคา 1.88

เพื่อแบ่งปันกับเพื่อน ๆ
ValorantGO.ru
Adblock
เครื่องตรวจจับ